Generelle Blackjack regler

Generelle Blackjack reglerBlackjack som kortspill har utviklet seg over hundrevis av år, og som følge av dette eksisterer det mange forskjellige varianter av spillet. Felles for alle disse er at de følger de grunnleggende reglene som gjør blackjack til nettopp blackjack.

Det er mulig å slå blackjack om man utnytter de få fordelene man har når muligheten byr seg. Å lære seg spillets regler – de grunnleggende, og de forskjellige variantene – kan vise seg å være en billig investering da kunnskap = flere vinnerhender som igjen betyr mer penger når du først spiller blackjack for ekte penger på casino på nett.

Kortenes verdi i blackjack

I blackjack har kortenes farge ingen betydning. Det hadde de derimot når spillet ble lansert i Las Vegas på 1930-tallet. Spillet var helt nytt for gamblere, og for å skape mest mulig blest om det ble spillere tilbudt en bonus dersom de fikk “Blackjack” – en hånd som besto av en sort knekt (kløver eller spar) og spar ess og betalte 10:1 av spillerens innsats. Casinoene gikk bort fra denne praksisen, men spillet har siden den gang het for Blackjack.

I dag har kortene følgende verdi:

 • Et ess teller som 1, eller 11 poeng.
 • Alle kort fra 2-9 er verdt 2-9 poeng.
 • Alle Konge, Dame, Knekt og 10 er verdt 10 poeng.

Verdien av en Blackjack-hånd avgjøres ved å legge sammen poengene på kortene du har for hånden.

Spillets gang

Spilleren: Etter at spillerne har plassert innsats begynner dealer å dele ut kort fra venstre mot høyre i 2 omganger, slik at alle spillerne inkludert dealer har 2 kort hver. Alle kort er vendt opp, bortsett fra et kort på dealers hånd som er vendt ned. Etter at kortene er delt ut begynner runden til spillerne fra dealers venstre. Nå må spillerne fortelle dealer hvordan de ønsker å spille sin hånd (vi kommer til dette punktet straks). Når dette er gjort, er det dealer sin tur.

Dealer: Dealer starter sin runde med å snu kortet som er vendt ned. Dealer må så følge konkrete regler for hvordan han / hun skal spille sin hånd, uten muligheten til å foreta ulike valg slik som spillerne kan. Dealer må fortsette å trekke kort frem til den totale poengsummen er 17 eller mer.

Slik avgjøres tap, uavgjort og gevinst: Dersom poengsummen til en spiller går over 21, går du “bust” – altså taper hånden. Dersom dealer går bust, vinner alle spillerne som fortsatt er med i runden.

Om ingen går bust, fortsetter spillet. Gjenværende spillere skal så sammenligne sin hånd med dealer sin hånd. Den som har høyere poengsum enn dealer – uten å overskride 21 poeng – vinner. Innsats betales så tilbake + gevinst tilsvarende innsats. De med lavere verdi på hånden sammenlignet med dealer taper hånden, og dermed innsatsen. Dersom spiller og dealer har nøyaktig samme poengsum kalles dette for “push” (det samme som uavgjort). Da vinner ingen av partene.

Blackjack: En ting som er viktig å huske på er at du får 3:1 av din innsats i gevinst dersom du får en ‘natural’ på dine første to kort. En natural kalles også for ‘blackjack’ og er da et hvilket som helst ess, og et kort verdt 10 poeng.

Spillerens valgmuligheter

Her får du en kjapp oversikt over de mest brukte valgene du kan foreta deg når du spiller blackjack.

 • Hit. Å trekke et nytt kort.
 • Stand. Å stå med hånden slik den er: altså ingen nye kort.
 • Double Down. I praksis det samme som ‘hit’, bare at du dobler innsatsen og får utdelt et tredje kort. F.eks.: Ruter 9 + Kløver 2 = 11 poeng. Etter at innsatsen er doblet, får du et tredje kort av dealer.
 • Split. Å dele et par i to, slik at du spiller med to separate hender. F.eks.: du får utdelt et par i 7’ere som totalt gir deg 14 poeng. Det er svært sannsynlig at du går ‘bust’ dersom du velger ‘hit’. Etter at et par er splittet, sitter du med 2 hender i spill. Du må legge til tilsvarende innsats som du startet med på hånd nr 2. Split er til fordel for deg i situasjoner hvor du må forbedre hånden din, og samtidig ikke vil gå bust.
 • Insurance (forsikring). Kun mulig når dealers synlige kort er et ess. Med mindre du er en ekspert på korttelling er det bare for deg å ignorere dette ‘side-bettet’ ettersom det gir huset en massiv fordel på 5.88-7.40% avhengig av antall kortstokker. Insurance betaler 2:1 av innsats, og forsikrer deg at dealer har blackjack. Har han ikke dette, taper du insurance-innsatsen, og hånden spilles som normalt.
 • Surrender (å overgi seg). Dette valget er sjeldent brukt, men tilbys av de fleste casinoer. Velger du surrender, oppgir du hånden din i bytte mot halvparten av din innsats. Det er kun mulig å gjøre dette som det aller første valget du skal foreta deg når du har sett din hånd.

Regler for Atlantic City Blackjack

Atlantic City Blackjack skiller seg ikke så voldsomt ut fra den originale varianten. Forskjellen er at det brukes 8 kortstokker til enhver tid, og muligheten for å velge ‘late surrender’ (å gi opp hånden). Dette er forskjellen mellom vanlig, og late surrender:

 • Surrender – Spilleren gir opp hånden før dealer sjekker sin hånd for blackjack.
 • Late surrender – Spilleren kan gi opp hånden etter at dealer har sjekket sin hånd for blackjack.

Regler for Double Exposure Blackjack

Vanlige blackjack spillere som er opptatt av odds i sin favør elsker denne varianten av blackjack ettersom at dealerens kort i forskjell til vanlig blackjack er vendt opp slik at spillerne ser hva dealer har til enhver tid. Dette betyr at spilleren har mye større fordel, og som følge av dette må casinoene kompensere for dette ved å endre på visse regler:

 • En naturlig (natural) Blackjack gir 1:1 av innsats, i stedet for 3:2.
 • Spillerne taper sin innsats ved ‘Tie’ med dealers hånd.
 • Enkelte casinoer har restriksjoner på ‘Doubling Down’ & ‘Splitting’.
 • Det tillates ikke ‘Double’ etter ‘Splitting’.
 • En to-korts hånd med verdien 10-10 må splittes dersom dealer har 13-16.
 • Spiller må velge ‘hit’ på en ‘hard 19’ dersom dealer har 20.

Regler for European (Europeisk) Blackjack

Dette er den europeiske varianten av dette klassiske kortspillet, og helt klart den som spilles mest i Europa. Det er også ofte favorisert av korttellere ettersom spillet kun benytter seg av 2 kortstokker (det blir enklere for dem å holde telling).

 • Dealer vil aldri sjekke sitt skjulte kort for å se om han / hun har blackjack.
 • Du kan kun splitte en hånd èn gang.
 • Par i konge, dame knekt og 10 kan splittes.
 • Du kan splitte et par i ess, og få flere kort for hvert ess.
 • Dealer står alltid (stand) på 17.
 • Om du får en poengsum på 9, 10 eller 11 på dine første 2 kort kan du velge Double Down.
 • Et ess i kombinasjon ruter, kløver, hjerter og spar 10 telles ikke som blackjack – kun 21.

Regler for Spansk (Spanish 21) Blackjack

Spansk Blackjack bruker 8 kortstokker à 48 kort hver. En spansk kortstokk mangler alle 10-er kort. Dette gir 0,38% større fordel i favør casinoet. For å kompensere for dette kan spillere som spiller Spansk 21 vinne mange forskjellige bonuser, samtidig som de har en bråte med gunstige regler å forholde seg til:

 • Late surrender er tillat.
 • Double etter splitt er tillatt.
 • Re-splitting av A-A tillat.
 • En spiller med 21 poeng vinner alltid, uavhengig hva dealer har eller får.
 • En spiller med en naturlig blackjack slår alltid dealer blackjack.
 • Spiller kan double på et hvilket som helst antall kort.
 • Spiller kan ‘hit’ og ‘double down’ etter splitting av A-A.
 • ‘Surrender’ mulig etter ‘Doubling’ – også kjent som ‘double down rescue’.
 • 5-korts 21 betaler 3:2.
 • 6-korts 21 betaler 2:1.
 • 7-korts eller fler 21 betaler 3:1.
 • 6-7-8 eller 7-7-7 i forskjellige drakter betaler 3:2.
 • Den samme hånden, med kort i samme drakt betaler 2:1.
 • Den samme hånden med kort i spar betaler 3:1.
 • Dersom dealers kort som er vendt opp er en 7, og du har 7-7-7 i samme drakt for hånden får du mellom 8.000-40.000 kroner i bonus samtidig som alle spillerne på samme bord får en 400 kroners ‘Envy’-bonus.
 • Ingen av bonusene ovenfor kan gjøres krav på ved double eller split.

Regler for Downtown Vegas Blackjack

Downtown Vegas er en av de eldste variantene i nyere tid og stammer fra midten av 1900-tallet, hvor spillet fikk sitt navn fra sentrums-delen av Las Vegas. Downtown Vegas er kjent for casinoets lave fordel på 0.39%, og svært så liberale regler:

 • Downtown Vegas bruker 2 kortstokker.
 • Split er tillat på hvilke-som-helst 2 kort som har samme verdi, eller er av samme sort. F.eks. 2×8.
 • Splitting er tillatt opp til 3 ganger, opp til maks 4 hender.
 • Du kan kun splitte par i ess èn gang.
 • Doubling down tillat på hvilke-som-helst 2 kort.
 • Doubling Down tillatt etter split.
 • Dealer må alltid ‘hit’ på en soft 17.

Regler for Vegas Strip Blackjack

Vegas Strip-varianten gir casinoet en fordel på 0.35%. Navnet kommer av at denne varianten befinner seg i hovedgata i Las Vegas.

 • Vegas Strip bruker 4 kortstokker.
 • Split er tillat på hvilke-som-helst 2 kort av samme verdi, eller type. F.eks. K-10, eller 8-8.
 • Splitting av A-A og som får utdelt et kort verdt 10 anses som 21 poeng – ikke blackjack!
 • Doubling Down tillat èn gang på dine første 2 kort.
 • Dealer må alltid stå på 17, og ser etter blackjack om han har 10 eller A for hånden.
 • Blackjack betaler 3:2 av innsats, og vinnende insurance bets betaler 2:1.