Skatt: alt om hvordan du skal skatte av casino gevinst

Casino Gevinst Skatt – Å skatte av gevinst fra pengespill på nett (casino, poker, sportsbook, binære oppsjoner)

Til tross for spilleautomat forbudet, og forbudet mot at andre aktører en Norsk Tipping kan reklamere for pengespill i Norge, er det ikke ulovlig for nordmenn å spille med ekte penger som innsats hos utenlandske casino på nett.

Det er 100% lovlig å gjøre. Det er derimot straffbart å unndra skatt dersom du vinner stort. Enkeltgevinster over en viss sum er skattepliktige.

Så, siden du leser det å skatte av casino gevinster, er det rimelig å anta at du har vunnet noe.

Spørsmålet er: hvor mye har du vunnet?

Det er nemlig den enkelte sum – ikke totalsummen – som avgjør om din gevinst utløser skatteplikt eller ei.

Alle enkeltgevinster over 10.000 kr er skattepliktige

I det øyeblikket du vinner 10.000 kr eller mer når du spiller på casino på nett, er du i praksis skattepliktig. Dette innebærer at du må rapportere inn din gevinst på selvangivelsen.

Det spiller ingen rolle om du bruker opp pengene, eller velger å ta de ut. Norsk lov gjelder dersom du vil ha pengene til din private bankkonto i Norge. Dersom gevinsten er tapt, skal dette redegjøres for ved hjelp av spillehistorikken. Du kan be om en kopi av utskrift for dine spill-transaksjoner av spillselskapet, og legge ved dette som vedlegg til selvangivelsen.

Netto tap (innsats) er ikke skattepliktig. Dette trekkes fra nettogevinst når du legger sammen flere enkeltgevinster på 10.000 kr eller mer.

Spørsmålet da er hvor mye du må betale i skatt.

Alle enkeltgevinster over 10.000 kr utløser skatteplikt. Slike gevinster faller inn under det vi kaller «kapitalinntekt» i Norge.

Kapitalinntekt går der igjen under «Alminnelig inntekt». I følge tabellen for alminnelig inntekt på skatteetaten.no ligger skattesatsen på 25%. Dette ble sist oppdatert i 2016.

http://www.skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Alminnelig-inntekt/

Denne skattesatsen gjelder for hele Norge, med unntak av personer med registrert bostedsadresse i Finnmark eller Troms. Der er skattesatsen for alminnelig inntekt på 21.5% – 3.5% mindre enn resten av fylkene i Norge.

Hva er Alminnelig Inntekt (kapitalinntekt)?

Alminnelig inntekt er totalsummen av alle dine inntekter før fradraget beregnes. Eksempler på kapitalinntekt – som det kalles – er renter, inntekter ved utleie, penger du har tjent på salg av eiendom, eiendeler, bil, og lignende samt utbytte fra aksjer, fond, obligasjoner etc. Alle gevinster fra pengespillvirksomhet regnes også som kapitalinntekt.

Hva om jeg satset 3.000 kr før jeg vant 10.000 kr – er det fortsatt skattepliktig?

Det er mange casinospillere som lurer på hvordan man gjør det i forhold til fratrekk for innsats.

Dersom du har satset 3.000 kr, og vunnet 10.000 kr er fratrekket 3.000 kr. All innsats skal trekkes fra nettogevinst. Nettogevinst i dette eksemplet er da 7.000 kr. Beløpet er fortsatt skattepliktig fordi det er summen på gevinsten som avgjør om du må betale skatt eller ikke.

I dette tilfelle skal det skattes av nettogevinsten på 7.000 kr (gevinst minus innsats).

Så selv om beløpet er under 10.000 kr etter fratrekk for innsats, er det fortsatt skattepliktig.

Ikke vær redd for å be skatteetaten om hjelp

Skatteetaten vet at mange Nordmenn bruker penger på pengespill på internett, og at enkelte vinner store gevinster.

De vet også at 9 av 10 nordmenn som vinner penger på nettcasino ikke redegjør for dette på selvangivelsen.

Ønsker du å gjøre ting riktig, men usikker på hvordan? Ta kontakt med skatteetaten, eller skattekontoret i kommunen der du bor.

De hjelper deg gjerne, og du kan forvente bedre behandling med å komme de i forskudd ved å være ærlig om din ekstra inntekt i form av pengegevinster. Dersom det frister å «ta en spansk en» og unnlate å rapportere om din gevinst, kan du havne i trøbbel opptil 10 år senere. Da vanker det straffeskatt om du blir fersket.

Merk, dette gjelder kun for enkeltgevinster som er lik, eller mer enn 10.000 norske kroner, eller tilsvarende verdi i annen valuta, jmft. Valutakursen på det tidspunktet du vant.

Slik kan du unngå beskatning på pengepremier vunnet på pengespill på nett

Det er forbudt for andre aktører enn Norsk Tipping og Norsk Rikstoto å drive pengespillvirksomhet i Norge. Dette forbudet gjelder også reklame for pengespill.

Nordmenn kan likevel oppsøke internett casinoer og andre aktører som tilbyr pengespill via nett. Lotteri- og stiftelsestilsynet har selv sagt at dette er 100% lovlig.

Det foreligger unntak som gjør det mulig for deg å unngå skatt på større pengepremier vunnet på pengespill som tilbys av utenlandske spillselskap.

Slike unntak omfatter offentlige lotterier i andre land. Du slipper å betale skatt dersom pengespillet har opprinnelse i et EU- eller EØS land, og oppfyller disse kriteriene:

  • Spillet er lik samme type tilbud som norske spillere får av Norsk Tipping
  • Spillet er samtidig driftet av Staten og / eller offentlige organer
  • Hele, eller deler av overskuddet fra pengespillet er til inntekt for humanitære eller samfunnsnyttige formål

I praksis betyr dette at du slipper å betale skatt av alle gevinster dersom hele, eller deler av overskuddet fra selskapet som arrangerte spillet går til humanitære eller samfunnsnyttige formål.

Sagt på en enklere måte

Om det er likt, eller tilsvarende det Norsk Tipping gjør, og hvor deler og eller / hele overskuddet går til gode formål, utløser ikke dette skatteplikt

OBS!

Bit deg merke i at du må fortsatt rapportere større summer du har vunnet til skatteetaten via din selvangivelse. Det er forskjell på skatteplikt, og rapporteringsplikt. Ved å være ærlig og proaktiv gjør du det lettere for både deg selv, og skatteetaten i tilfelle spørsmål omkring dine ekstra penger. Husk, gevinster er, og blir regnet som «kapitalinntekt».

Jeg har vunnet store summer på odds – er jeg skattepliktig?

Mange av de samme aktørene som tilbyr norske spillere casinospill, har også andre former for pengespill, slik som f.eks. Sportsbook (tipping).

I følge skatteetaten selv ansees ikke «sportsbetting», altså det å tippe på forskjellige resultater innen sport som næringsvirksomhet.

Det vil si at dersom du er en profesjonell tipper, kan du ikke lignes som næringsdrivende.

Du må derimot betale skatt på alle enkeltsummer over 10.000 kr, minus fratrekk for innsats.

Skatte av gevinst fra finansielle instrumenter (Binære Opsjoner)

Du må betale skatt av all gevinst som følge av salg og / eller trading med finansielle instrumenter, herunder Binære Opsjoner (engelsk: Binary Options).

Dersom du driver med trading og / eller salg av overnevnte, vil du ikke lignes som næringsdrivende. All inntekt som passerer 10.000 kr utløser skatteplikt, og må rapporteres på din selvangivelse.

Kjekt å vite

Her følger noen nyttige lenker for deg som vil lese deg opp på mer om det å skatte av gevinster fra casino, sportsbook, poker og binære opsjoner: