Alderney Gambling Control Commission (AGCC)

En viktig del av all form for online casino sikkerhet og lisensiering, er reguleringsmyndighetene. En av disse – og en av de største i den internasjonale bransjen for online gambling – er Alderney Gambling Control Commission (AGCC).  “British dependency of Alderney” er en av kanaløyene i Storbritannia.

AGCC regnes som den mest seriøse, og strengeste aktøren innen regulering av fjernspill og gambling på nett. Deres politikk er åpenhet og godt miljø for spill, og det å jobbe mot «å sikre og opprettholde integriteten av elektroniske pengespill regulert av Kommisjonen».

AGCC sørger for at: 

  • Alt nettspill blir gjennomført ærlig og rettferdig, i samsvar med godt styresett.
  • Finansiering, forvaltning og drift av nettspill foregår uten kriminell innflytelse.
  • Nettspill reguleres og overvåkes, slik at de unge og sårbares interesser beskyttes.

I tillegg til det overnevnte, jobber AGCC med andre etater for å stimulere til en positiv utvikling av eGambling-aktiviteter regulert av Kommisjonen

Kort om hva AGCC er, og hva de tilbyr:

  • Lisenser hos Alderney Gambling Control Commission
  • Kontroll av tilfeldig spill
  • Ansvarlig spill
  • Hvilke Casinoer er lisensiert av Alderney Gambling Control Commission
  • Hva skjer i en uoverensstemmelse mellom kunde og Casino
  • Kontaktinformasjon

Lisenser hos Alderney Gambling Control Commission

AGCC hovedfunksjon er lisensiering og regulering av online casinoer. De tilbyr også konsesjonstjenester til et bredt spekter av selskaper i spillbransjen. Aktuelle selskaper kan søke om lisens i kategori 1 og kategori 2. I tillegg går det an å søke om utenlandske spillsertifikater og hosting- sertifikater.

Kategori 1: Lisensen for B2C (Business to Consumer) gjør det mulig å forberede og organisere «spilloperasjoner» og innebærer en registrering/bekreftelse av spillere, kontraktsforhold og forvaltning av spillernes penger.

Kategori 2: Lisensen for B2B (Business to Business) gjør det mulig å utføre transaksjoner (spill), for eksempel operative forvaltningen av spillplattformen. 

I tillegg så er AGCC en av få reguleringsmyndigheter som tilbyr «midlertidige e-gaming lisenser».

Kontroll av tilfeldig spill

Det er ingen enkel oppgave for spillselskaper og representanter av disse – å få godkjent en AGCC lisens. Regulering av dette tilsynsorganet betinger at søkeren er en seriøs aktør. AGCC gjør en meget omstendelig sjekk av søker.

Søker må blant kunne bevise en stabil økonomi og drift av selskapet, at utstyr, rutiner og programvare fungerer feilfritt for å kunne ivareta både tilbyder av pengespill, og spillere samt besøkende.

Nettsiden til AGCC linker til en rekke uavhengige aktører, som kan være behjelpelige i en slik prosess (som for eksempel eCOGRA).

AGCC utfører også årlige kontroller, der de går gjennom en rekke av punktene ovenfor. På den måten sikrer de at når en part har blitt tildelt lisens, så vil ikke «kravene» neglisjeres i fremtiden.

Ansvarlig spill

AGCC har satt en rekke krav til lisenstakerne sine når det kommer til ansvarlig spill.

Kort fortalt, så handler det om at alle Casinoer har som krav på seg å tilby sine besøkende muligheten til å sette egne spillegrenser. Det kan handle om en kort tidsperiode, en innsatsgrense eller eventuelt blokkering av konto.

Uoverensstemmelser

AGCC kan, ved alvorlige uoverensstemmelser, gå inn som «dommer» i en sak. Det har de sin fulle rett til. Selvfølgelig er dette en «siste løsning», og Kunder/Casinoer oppfordres til å løse disputter seg i mellom. Noe som i stor grad også gjøres.

Skulle en likevel ønske å rapportere en hendelse/klage, gjøres det via nettsiden til AGCC.

Liste med Casinoer som er lisensiert

For en fullstendig liste over alle selskap som har en gyldig AGCC-lisens.

Kontaktinformasjon

Sitter du med spørsmål du ønsker svar på, kan kanskje FAQ-området til AGCC hjelpe. Du kan også kontakte dem pr. post, og / eller telefon.

The Alderney Gambling Control Commission

St Anne’s House,

Queen Elizabeth II Street,

Alderney

Channel Islands

GY9 3TB

Telefon: +44 (0)1481 825500

Fax: +44 (0)1481 823978

E-post: info@agcc.gg

Nettside: http://www.gamblingcontrol.org/

Mer info on sikkerhet omkring pengespill på nett?

Vi er Norges største, uavhengige portal for alt som har med pengespill på nett å gjøre. Dersom du vil vite mer om sikkerhet i forbindelse med online gambling:

Trykk her for å lese mer om Online Casino Sikkerhet og Lisenser